Ziyaret Kuralları

  YASAL UYARI

  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 297 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği İnfaz Kurumuna veya Tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne girişi yasaklanmış maddeler gereği;

  • Silahtan sayılmayan ancak, saldırı ve savunmada kullanılabilecek her türlü eşyanın,
  • Elektronik haberleşme araçlarına ait sim kartı, batarya, şarj cihazının,
  • Firar kolaylaştırıcı her türlü delici, kesici alet ve diğer malzemenin,
  • Alkol içeren her türlü içeceğin,
  • Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemenin,
  • Kurum revirinde kullanılanlar hariç her türlü kırmızı ve yeşil reçeteyle verilen ilaçların,
  • Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce yasaklanmış veya kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve görüntü içeren malzemenin
  • Bakanlıkça görüntü ve ses almalarına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşların yanlarında getirdikleri ile kurum idaresince kullanılmak üzere alınanlar hariç, ses ve görüntü almaya yarayan teyp, kamera, fotoğraf makinesi gibi araçların,
  • Hükümlü ve tutukluların eğitim, fikir ve sanat çalışmaları için Bakanlıkça izin verilenler ile kurum idaresince kullanılmak üzere alınanlar hariç, bilgisayar, DVD, VCD ve benzeri araçların, görevliler dahil hiç kimse tarafından kuruma sokulmasına izin verilmeyecektir.

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86 ıncı maddesinin 8 inci fıkrası gereği "Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

  Adres

  Adres Banvit Arkası Ömerli Köyü Yolu Üzeri Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Bandırma / BALIKESİR

  Telefon

  0266 733 86 03 - 04 -05 / 0507 456 08 89

  Belge Geçer: 0266 733 86 02

  E-Posta

  bandirma.acikisaretadalet.gov.tr